Geluidoverlast door evenementen melden

Meld de klacht bij de gemeente. Dat kan het beste via deze link: melding openbare ruimte. U komt dan op een pagina waar u ook een link vindt naar de 'buitenbeter-app'. Die is handig om een melding te doen met een smartphone.

De gemeente bellen kan ook. Via telefoonnummer 14 040. Maar uiteraard alleen tijdens kantooruren dat is bij evenementen dus praktisch altijd de dag erna. De meldkamer van de politie is wel bereikbaar tijdens een evenement en wel via telefoonnummer: 0900 88 44.

Melden heeft altijd zin, ook als het evenement al afgelopen is: het aantal overlast-meldingen wordt namelijk bijgehouden en kan een rol spelen bij een nieuwe vergunningverlening.

Wij stellen het op prijs als u uw melding ook aan ons doorgeeft via: info@zinlooslawaai.nl