Dynamo Metalfest dreunt na

Dynamo Metalfest dreunde afgelopen vrijdag en zaterdag vanaf de IJsbaan met zware bassen door geheel Stratum. Met instemming van de Klankbordgroep Genneper parken (die als officieel gesprekspartner van de gemeente namens de buurt vooraf akkoord is gegaan.) Tot overmaat van overlast kwam op de dag daarna (zondag dus) gelijksoortige herrie vanaf het zwembad De IJzeren Man. De gemeente Eindhoven, die met grote tekorten kampt, staat het deze sportvoorzieningen toe de exploitatie met inkomsten uit dance– en dreunfeesten aan te vullen. De meeste bezoekers van deze (b)evenementen komen van buiten de stad. De meeste bewoners van (in dit geval) het Stadsdeel Stratum krijgen ongevraagd de overlast.

Telefoonlijn Best voor klachten over herrie festival onbezet

BEST - Diverse wijkbewoners uit het noorden van Eindhoven en uit Best wilden zaterdag bellen met de klachtenlijn voor festivals. Maar terwijl zij de herrie van het Day Dream Festival op Aquabest ook met de ramen dicht nog horen, klinkt er op de klachtenlijn een bandje dat meldt dat er momenteel geen festival is. Nou, als je de ramen open laat dender je de tent uit", zegt Hans Everstijn uit de Achtse Barrier. ,,En nu ik ze ondanks het mooie weer dicht houdt, moet ik nog de tv harder zetten." De klachtenlijn (0499-327773) is ingesteld door de gemeente Best, speciaal voor klachten over festivals. Everstijn vermoedt dat er iets mis is gegaan tussen de organisator van het festival en de gemeente, en dat daardoor de klachtenlijn niet bezet is.  Als lid van de werkgroep geluidshinder van het leefbaarheidsteam weet Everstijn inmiddels de weg. Er is inmiddels door hem een klacht ingediend bij de milieu-afdeling van de provincie. Die gaat de gemeente Best ook aanspreken op het onbezet blijven van de lokale klachtenlijn. Everstijn denkt dat de organisator op het randje zit van wat mag: ,,Ik heb zelf aan de gevel van huis gemeten en ze gaan regelmatig over de 64 decibel heen, terwijl 62 is toegestaan." Bron: ED

Minder muziekfestivals in Eindhoven

Uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) blijkt dat er steeds minder festivals worden georganiseerd. Van Pinkpop tot de Parade en van Rollende Keukens tot Brabant Art Fair: ze namen alle muziek-, food- film- en kunstfestivals tussen 2016 – 2018 onder de loep. Wat blijkt? Waar in 2016 nog zo'n 1800 edities plaatsvonden, waren dat er vorig jaar nog maar 1600. Vooral het aantal muziekfestivals daalt. In Eindhoven is de daling goed zichtbaar. Het aantal festivaledities liep hier terug van 72 in 2016 naar 60 in 2018. Onderzoekers denken dat het komt omdat het in verschillende plaatsen moeilijker is geworden om een vergunning te krijgen vanwege strengere regels. Zouden de duizenden klachten van burgers dan toch impact hebben gehad?

bron: https://indebuurt.nl/eindhoven/nieuws/oh-nee-er-zijn-minder-muziekfestivals-in-eindhoven~80806/

Ook Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid pleit voor minder festivals in Nederland. Volgens de minister kan de politie het grote aantal feesten niet aan. De minister vindt dat "je met elkaar kritisch moet zijn en moet zeggen: kunnen we dit met zijn allen aan?"

WOB verzoek

De werkgroep heeft een WOB verzoek ingediend om gegevens van de gemeente te krijgen over eventuele klachten van geluidsoverlast als gevolg van festivals in Eindhoven en de afhandeling daarvan. Alhoewel de gemeente hiertoe wettelijk verplicht is, werkte ze hieraan niet mee. Tegen deze weigering zijn wij in beroep gegaan door middel van een gerechtelijke procedure. Op 6 maart j.l heeft de Rechtbank Oost Brabant uitspraak gedaan. De gemeente werd in het ongelijk gesteld en verplicht om ons de gevraagde gegevens alsnog ter beschikking te stellen en de proceskosten te betalen. Een eerste deel van deze informatie hebben wij inmiddels ontvangen. Deze is echter nog niet volledig. Hopelijk ontvangen we later wel alle informatie waar wij om hebben gevraagd.

Mede naar aanleiding daarvan hebben wij een gesprek gehad met de cluster evenementen van de gemeente Eindhoven. Uit dit gesprek is ons gebleken dat de geluidoverlast van festivals over het algemeen binnen de in de vergunningen afgesproken kaders blijft. Met als klassieke uitzondering het evenement Volbeat op Strijp S in 2017. Wij zijn van mening dat de kaders te ruim zijn en dat met name op een andere manier gekeken moet worden naar de overlast door zware bassen. Nu is het zo dat die gemeten wordt op de dichtstbijzijnde gevel van de bebouwing nabij het evenement. Maar de overlast van bassen is vaak op kilometers afstand merkbaar en afhankelijk van weersomstandigheden zoals windrichting. Ook zullen we contact opnemen met de geluidsdeskundige van de gemeente. Met hem willen we overleggen of er technische maatregelen genomen kunnen worden om de verspreiding van dit soort geluid bij de bron te stoppen.