Werkgroep zinloos lawaai

Wij vormen met vier personen de Werkgroep zinloos lawaai:
Tammo Wuite, voorzitter, Jeroen Janssen, secretaris, Wildrik Burema, lid
Hans-Robert Schwalbach, lid.
De doelstelling van onze werkgroep is: Het totaal terugbrengen van geluidsoverlast als gevolg van evenementen in Eindhoven. Voorlopig beperken wij ons tot deze ene doelstelling. Deze is al ambitieus genoeg. Mogelijk kunnen wij ons later ook gaan richten op onnodige geluidsoverlast veroorzaakt door motoren en auto's. Wij zijn niet de enigen in Nederland:
zie: Opinieartikel in de volkskrant van april 2018

Uiteraard hebben wij graag steun van een zo groot mogelijke achterban. Iedereen kan zich als geinteresseerde melden via: info@zinlooslawaai.nl